background

Sposób zawiadamiania

Sposób zawiadamiania

                

Załącznik nr 2 do Regulaminu Sędziego POZPS

 

 

 

SPOSÓB ZAWIADAMIANIA SĘDZIÓW O SPOTKANIACH

 

 

            Klub będący gospodarzem spotkania zobowiązany jest najpóźniej na 7 dni przed dniem rozegrania meczu zawiadomić pisemnie, telefonicznie lub drogą mailową sędziego I, II i sekretarza o dacie, godzinie i miejscu zawodów oraz – w razie potrzeby – o sposobie zakwaterowania.

            Powyższe informacje muszą być potwierdzone przez sędziów.

            Klub zobowiązany jest do powiadomienia WS POZPS w terminie jak wyżej o dacie, miejscu i godzinie rozgrywania zawodów.

 

2024  PZPS Podlasie    Hosted by ZBYCHU - Usługi Wielobranżowe